PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Český jazyk a reálie I - CZV837047
Anglický název: Czech language and Czech Life, Institutions and History I
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 100 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Nováková Irena Petra PhDr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana. Cílem kurzu je • Podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce, • Podpořit osvojení si základních reálií České republiky, • Podpořit integraci do české společnosti a na pracovní trh.
Poslední úprava: Krátká Jana (04.08.2022)
Sylabus

Česky krok za krokem 1 (L 1-24)

Ústavní systém a jeho vývoj

Hlavní město Praha

Úvod do historie a geografie českých zemí

České umění a kultura

České hospodářství

Literatura:

Česky krok za krokem 1 a 2 (A1/2 - B2)

Vlastní materiály

Poslední úprava: Krátká Jana (04.08.2022)
 
VŠCHT Praha