PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Intensive Czech for HE 560 - CZV837053
Anglický název: Intensive Czech for HE 560
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/20, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 560 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Nováková Irena Petra PhDr.
Hřebačková Monika PhDr.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (14.11.2022)
Kurz je určen zahraničním studentům, kteří mají zájem o studium v češtině na českých vysokých školách. Předchozí znalost českého jazyka se nepředpokládá, kurz je určen úplným začátečníkům se znalostí latinské abecedy. Cílem kurzu je osvojení a postupné prohlubování všech řečových dovedností (čtení, poslechu, mluvení a psaní) a komunikativních kompetencí tak, aby studenti byli schopni jazyk prakticky využívat a zvládnout nejen běžné životní situace v cizí zemi, orientaci v odlišném prostředí, ale především přijímací řízení na vysoké školy a následné studium odborných předmětů jejich budoucí specializace.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (14.11.2022)

Holá Lída: Česky krok za krokem 1, 2

Kestřánková a kolektiv: Čeština pro cizince B2

týden 1 - 9 učebnice Česky krok za krokem 1

týden 10 - 19 učebnice Česky krok za krokem 2

týden 20 - 28 učebnice Kestřánková B2

 
VŠCHT Praha