PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
English Language Summer Booster - CZV837055
Anglický název: English Language Summer Booster
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Diaz Michael John Mgr.
Mc Donnell David Carroll
Anotace
This course book was chosen specifically as it should help students speak English more confidently with role plays, communication activities and collaborative tasks, which at the same time focus on grammatical accuracy and develop vocabulary. There are also two revision tests to give students feedback on their learning.
Poslední úprava: Krátká Jana (15.08.2023)
Sylabus

English File Intermediate, Student’s Book 4th edition

1A:present simple and continuous; action/non-action verbs; food and cooking

1B: future forms; family, adjectives

2A: present perfect and past simple; money

2B: present perfect +for/since; present perfect continuous; ‘strong’ adjectives

Revise and check 1&2

3A: comparatives, superlatives; transport

3B: articles; collocations

4A: have to, must, should; phone language

4B: can, could, be able to; -ed/-ing adjectives

Revise and check 3 & 4

Poslední úprava: Krátká Jana (15.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Attendance 80 %, passing all tests

Poslední úprava: Krátká Jana (15.08.2023)
 
VŠCHT Praha