PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kořeny technické civilizace - CZV837056
Anglický název: Milestones in the Advancement of Technology
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Anotace
Kurz je zaměřen na vývoj moderní technické civilizace od 18. do poloviny 20. století, zejména na rozvoj vědy a s ním spojený vývoj zpracování a sdílení informací, rozvoj dopravních sítí a mobility. Kurz se věnuje mnohdy opomíjeným či už zapomenutým akcelerátorům civilizačního rozvoje, bez kterých by dnešní společnost neexistovala. Poskytuje ucelený obraz vývoje technologií a jejich vlivu na společnost, jejich kulturní reflexe a společenských dopadů. Součástí programu jsou přednášky a exkurze.
Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2023)
Sylabus

1. Porthos inženýrem - technologie před nástupem parního stroje a šíření informací o nich

2. Dělová hlaveň a parní stroj - carronáda Jamese Watta

3. Zrození moderní encyklopedie - alfabetické uspořádání jako podmínka úspěchu

4. Do čeho investovat? Boom stavby kanálů jako první dopravní sítě průmyslové revoluce

5. Nástup železnice - parní stroj jako nástroj mobility

6. Železniční čas - sjednocení času a prostoru; význam telegrafní sítě pro mapování Země

7. Prodloužení časové osy existence Země - od Charlese Lyella k Charlesi Darwinovi

8. Mobilita na oceánech - Isambard Kingdom Brunel

9. Řiditelná vzduchoplavba a bezdrátová telegrafie

10. Od technické utopie k technologické dystopii - Jules Verne a Herbert George Wells

11. Exkurze do Národního technického muzea

12. Exkurze do Národního zemědělského muzea

Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2023)
 
VŠCHT Praha