PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Startup Essentials - CZV837059
Anglický název: Startup Essentials
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Kačín Radovan Ing.
Anotace -
Kurs je zaměřen na studenty se zájmem o tvorbu vlastního podniku, studenty se zájmem o společenské inovace i role firemních inovátorů (intrapreneurs). Kurs je vhodný pro ty, kteří chtějí získat první vhled do způsobu tvorby nového podniku i pro ty, kteří chtějí prohloubit své podnikatelské dovednosti. Během kursu studenti získají vhled do uživatelského výzkumu, hledání místa na trhu, tvorby business modelu i první prezentace pro investory. Studenti získají kontakt na experty i další studentské týmy. Nejlepší týmy budou mít možnost svůj záměr rozvíjet v zahraničním inkubátoru.
Poslední úprava: Krátká Jana (04.10.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají zahraniční osvědčení, kterým mohou komunikovat své znalosti a dovednosti.

Výuka probíhá v kombinaci samostudia (online kursy), online setkání s dalšími týmy a experty, prezenční či online týmové práce.

Výuka kursu je v angličtině, zlepšení odborných jazykových dovedností bude dalším benefitem kursu.

Poslední úprava: Krátká Jana (04.10.2023)
Sylabus -

1. Tvorba týmů

2. Lean Startup

3. Uživatelský výzkum

4. Získávání poznatků z výzkumu a rozvoj nápadů

5. Uživatelské testování

6. Business model

7. Příprava prezentace

8. Závěrečné prezentace

Lietratura:

OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves: Business Model Generation, Wiley, 2010

BLANK, Steve, DORF, Bob: Startup Owner’s Manual, Wiley, 2020

Online kursy doporučené vyučujícím

Poslední úprava: Krátká Jana (04.10.2023)
 
VŠCHT Praha