PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Efektivní projektové řízení - CZV837061
Anglický název: Efficient project management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 168 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Anotace
Cyklus e-learningových lekcí a seminářů pro stávající i budoucí projektové manažery, jejichž ambicí je převzít odpovědnost za vedení projektů. Cílem je podpořit přípravu odborníků pro řízení inovačních aktivit firem v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací. Kurz bude zaměřen na hlubší pochopení procesu řízení projektů, zejména na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti přípravy, plánování, realizace a dokončení projektů. Úspěšné ukončení kurzu není podmíněno absolvováním jakékoliv certifikace.
Poslední úprava: Krátká Jana (06.02.2024)
Sylabus

Předprojektová fáze

Sestavení a řízení projektového týmu

Příprava projektů

Realizace projektů

Management rizik

Metodiky tradičního a agilního přístupu k řízení projektů

Literatura:

Z: DOLEŽAL, J. a kol.: Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

D: PORTNEY, S. E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.

D: HORINE, G. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.

D: SVOZILOVÁ, A.: Projektový management - Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.

D: PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-Sixth Edition. 2017. ISBN 9781628251845.

D: MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

Poslední úprava: Krátká Jana (06.02.2024)
 
VŠCHT Praha