PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kořeny technické civilizace II - CZV837065
Anglický název: Milestones in the Advancement of Technology II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Anotace
Architektura, životní styl a průmyslová revoluce Kurz je zaměřen na vývoj moderní technické civilizace od 18. do poloviny 20. století, zejména na rozvoj vědy a s ním spojený vývoj zpracování a sdílení informací, rozvoj dopravních sítí a mobility. Kurz se věnuje mnohdy opomíjeným či už zapomenutým akcelerátorům civilizačního rozvoje, bez kterých by dnešní společnost neexistovala. Poskytuje ucelený obraz vývoje technologií a jejich vlivu na společnost, jejich kulturní reflexe a společenských dopadů. Součástí programu jsou přednášky a exkurze.
Poslední úprava: Krátká Jana (21.03.2024)
Sylabus

1. Průmyslová architektura vstupuje na scénu (Joseph Paxton, Gustave Eiffel, Ferdinand Dutert)

2. Co s odkazem minulosti ve světě a v Čechách? (Eugène Viollet-le-Duc, Josef Mocker, Kamil Hilbert)

3. Hnutí Arts and Crafts a počátky secese (William Morris, Charles Francis Annesley Voysey)

4. L`Art Nouveau, Modern Style, Jugenstil, Wiener Secession (Victor Horta, Hector Guimard, Charles Rennie Mackintosh, Peter Behrens, Joseph Maria Olbrich)

5. Secese v Čechách (Friedrich Ohmann, Antonín Balšánek, Osvald Polívka)

6. Nastupuje železobeton (Auguste Perret)

7. Mezitím v Čechách: nástup moderny (Jan Kotěra, Josef Gočár)

8. Ornament jako zločin (Adolf Loos a počátky funkcionalismu)

9. Pražské specifikum: kubistická mezihra (Pavel Janák, Josef Chochol)

10. Převrat v architektuře a užitém umění: Bauhaus 1919-1933

Exkurze

Poslední úprava: Krátká Jana (21.03.2024)
 
VŠCHT Praha