PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Fyzikální metalurgie - D106005
Anglický název: Physical Metallurgy
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP106005, P106005
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (09.03.2009)
Předmět podává výklad fyzikálně metalurgických principů a procesů. Popsány jsou fázové přeměny v kovech, degradační procesy, principy tepelného zpracování i progresivní materiály a metody studia materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Studenti budou umět:

Studenti budou mít znalosti o vlivu fázových přeměn na mechanické vlastnosti kovových materiálů a jejich využití v technické praxi.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Z: Cahn R. W., Haasen P.: Physical Metallurgy, Elsevier, Amsterdam, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (20.02.2013)

1. Teorie fázových přeměn v kovech

2. Druhy fázových přeměn v kovech

3. Termodynamika fázových přeměn v kovech

4. Fázové přeměny slitin železa

5. Fázové přeměny slitin hliníku a dalších neželezných kovů

6. Struktura, vlastnosti a použití intermetalických fází

7. Elastická a plastická deformace

8. Lomové porušení

9. Únava

10. Creep, odpevňovací pochody

11. Metody chemické analýzy materiálů

12. Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza (SEM, TEM, EDS)

13. Progresivní metody studia materiálů (AP FIM, STM, AFM)

14. Progresivní metody studia materiálů (SIMS, ESCA, AES)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (16.04.2014)

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha