PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Nové technologie v oboru skla a keramiky - D107002
Anglický název: New Technologies in Glass and Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP107001, P107001
Anotace -
Poslední úprava: Kutzendörfer Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.04.2014)
Předmět sestává z následujících kapitol: 5 nových technologií v oboru speciálních keramických materiálů, ze 3 technologií nových skelných materiálů a technologie speciálních cementů a koroze cementu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (29.05.2017)

Studenti budou umět:

  • popsat nové technologie v oboru skla, keramiky a anorganických pojiv
  • aplikovat nové vědecké poznatky při vývoji nových technologií
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (29.05.2017)

Z: Kutzendörfer J.: Žárovzdorné materiály - 5, SiS-ČR, Praha 2008

Z: Kutzendörfer J.: Žárovzdorné materiály - 6, SiS-ČR, Praha 2007

D: Feuerfestbau, Vulkan-Verlag, Essen 1987

D: Refractories Handbook, Ginza, Tokyo 1998

Metody výuky -
Poslední úprava: Kutzendörfer Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.04.2014)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (29.05.2017)

1. Speciální cementy

2. Žárovzdorná vlákna

3. Tavené žárovzdorné materiály

4. Keramické kompozitní materiály

5. Sklokeramické materiály

6. Keramické supravodiče

7. Metoda sol-gel a její využití

8. Koroze betonu

9. Speciální skelné materiály

10. Energeticky úsporné stavby

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kutzendörfer Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.04.2014)

Písemná zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha