PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
RTG fázová analýza - D108004
Anglický název: X-ray Powder Diffraction
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Maixner Jaroslav RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP108002, P108002
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s kvalitativní a semikvantitativní fázovou analýzou. Hlavní náplní je naučit posluchače přípravu vzorku pro měření na práškovém difraktometru, naměření přáškového difraktogramu a kvalitativní vyhodnocení práškového difraktogramu programem HighScore Plus. Posluchači se naučí pracovat s programeme HighScore Plus a seznámí se s databází PDF4+. Přednášky jsou přizpůsobeny potřebám studentů PGS.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (17.05.2014)

Studenti budou umět:

Zpracovat práškový difrakční záznam v programu Highscore.

Práce s pozadím, ruční a automatické vyhledávání peaků, vyhledávání v PDF4+ databázi.

Analýza směsi látek, indexace směsi.

Základy Rietveldova upřesňování, výpočet teoretického práškového záznamu.

Literatura -
Poslední úprava: Maixner Jaroslav RNDr. CSc. (17.09.2015)

Z: Ivo Kraus - Úvod do strukturní rentgenografie, Academia Praha 1985

Z: Manuál programu Highscore+.

Z: Manuál programu Mercury.

Z: Manuál programu pro search-match v Cambridge Structure Database.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

1. Výpočet teoretického difraktogramu na základě souboru *.CIF, program HighScore Plus.

2. Aplikace Rietveldovy metody pro kvantitativní fázovou analýzu.

3. Stanovení amorfního podílu v práškovém vzorku.

4. Stanovení velikosti krystalitů, Hall-Williamson graf.

5. Vyhledávání v databázi PDF 4+.

6. Vyhledávání v databázi organických struktur CSD.

7. Grafické zobrazení struktur -programy Mercury a Ortep.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (17.05.2014)

Ústní zkouška, praktické řešení zadaného difraktogramu.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha