PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organokatalýza v organické syntéze - D110027
Anglický název: Organocatalysis in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (11.04.2014)
Syntetické strategie založené na organokatalytických procesech, jako jsou např. aldolová a Mannichova reakce, Michaelova a Diel-Alderova adice, funkcionalizace Friedel-Craftsova typu, allylace, transferová hydrogenace, hydrosilylace, apod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (11.04.2014)

Studeni budou umět:

chápat organokatalytické reakce v pojmech již známých s předchozích kursů organicke chemie a biochemie

porozumět základním organokatalytickým reakcím

porozumnět mechanismům organokatalytických reakcí a rozšířit si mechanistickě povědomí v obecné organické chemii.

určovat podmínky organokatalytických reakcí tak, aby katalytické cykly probíhaly úspěšně.

používat organokatalýzu pro navrhování klíčových kroků v syntéze organických molekul.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ110 (24.04.2014)

Z: P. I. Dalko (Ed.): Enantioselective Organocatalysis - Reactions and Experimental Procedures; Wiley-VCH, Weinheim, 2007.

D: P. I. Dalko (Ed.): Comprehensive Enantioselective Organocatalysis - Catalysts, Reactions, and Applications, Vol. 1-3; Wiley-VCH, Weinheim, 2013.

D: R. Rios-Torres (Ed.): Stereoselective Organocatalysis; Wiley, Hoboken, USA, 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (11.04.2014)

http://en.wikipedia.org/wiki/Organocatalysis

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (11.04.2014)

1. Úvod.

2. Katalýza s využitím enaminů; aldolové reakce, Mannichovy reakce, Michaelovy adice.

3. Katalýza s využitím iminiových iontů; cykloadice, Michaelovy adice, epoxidace.

4. Katalýza Bronstedovými kyselinami; Michaelova adice, hydrokyanace, Mannichova reakce, aza-Henryho reakce, aza-Friedelova-Craftsova reakce, Pictetova-Spenglerova reakce, transfer hydrogenace, Moritova-Baylisova-Hillmanova reakce, Dielsova-Alderova reakce.

5. Lewisovy báze jako katalyzátory; allylace aldehydů, reakce aldolového typu, hydrokyanace, hydrosilylace, redukce iminů, redukce ketonů.

6. Epoxidace.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (12.05.2014)

Úspěšné absolvování zkouškové písemky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha