PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Aerosolové inženýrství - D111019
Anglický název: Aerosol Engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ždímal Vladimír Ing. Dr.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ111 (14.04.2014)
Úvod do oboru aerosolů. Kurz je určen pro doktorandy - nespecialisty v oboru. Kurz podá studentům základní přehled o oboru aerosolů, metodách jejich zkoumání, a také o způsobech modelování aerosolových procesů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)

Student bude umět:

1. Bude rozumět základům mechaniky aerosolů a jevům, se kterými je třeba v aerosolových systémech počítat, a bude schopen odhadnout význam jednotlivých jevů v konkrétní situaci.

2. Bude připraven pracovat s rozděleními velikosti částic v různých metrikách - početní rozdělení, hmotnostní rozdělení - a bude též rozumět postupům výpočtu základních statistik těchto rozdělení.

3. Získá přehled o metodách měření základních parametrů aerosolových částic a jejich rozdělení a bude umět posoudit, jakou metodu měření je vhodné použít v konkrétní situaci a proč.

Literatura -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (01.11.2015)

Z: Hinds W.C.: Aerosol Technology, John Wiley&Sons, New York, 2.vydání, 1998.

D: Aerosol Measurement: Principles, Techniques, and Applications, Third Edition. Editor(s): Pramod Kulkarni, Paul A. Baron, Klaus Willeke. J. Wiley Online. 2011.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ111 (14.04.2014)

Vyučující tiskne pro každého studenta podklady přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ111 (14.04.2014)

1. Úvod, motivace

2. Vlastnosti plynů

3. Rovnoměrný pohyb aerosolových částic

4. Rozdělení velikostí částic

5. Pohyb částic se zrychlením

6. Brownův pohyb a difúze

7. Přilnavost částic

8. Foretické jevy

9. Filtrace aerosolových částic

10. Odběr vzorků

11. Depozice aerosolů v dýchacím ustrojí

12. Koagulace

13. Kondenzace

14. Elektrické vlastnosti aerosolů

15. Optické vlastnosti aerosolů

16. Atmosférické aerosoly

17. Generátory aerosolů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ111 (14.04.2014)

Stačí maturitní úroveň matematiky a fyziky.

Absolvování předmětů Matematika 1 a 2, Fyzika 1 a 2, Fyzikální chemie 1 a 2, Chemické inženýrství 1 a 2, a Základy statistiky jsou výhodou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (14.04.2014)

Ústní zkouška na základě vyřešených úloh.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha