PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie zpracování práškových materiálů - D111023
Anglický název: Powder Technology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Svěrák Tomáš doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)
Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy a Práškové technologie aplikované pro oblast výroby farmak.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (15.05.2014)

Student bude umět:

  • popsat základní technologické procesy zpracování práškových materiálů používaných při výrobě pevných látkových forem
  • aplikovat teoretické principy technologických procesů zpracování práškovitých materiálů používaných při výrobě pevných látkových

forem, ve formě jejich matematického vyjádření

  • provádět "trouble shooting" technologických procesů zpracování práškovitých materiálů

Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)

Z: M. J. Rhodes : Principles of Powder Technology, John Wiley and sons, LTD, 1990;

Z: Handbook of Powder Technology, Volume 12, Pages 1-1227 (2007)

Particle Breakage, Edited by Agba D. Salman, Mojtaba Ghadiri and Michael J. Hounslow,

ISBN: 978-0-444-53080-6

  • D: Powder Technology Handbook, Third Edition,

H. Masuda, K. Higashitani, H. Yoshida, Taylor and Francis, 2006, ISBN-13: 978-1574447828

Studijní opory
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)

Vyučující na požádání poskytuje PDF kopie přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)

Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.

Transport a manipulace s partikulárními systémy.

Procesy desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, tabletování, sušení a tepelná expozice velmi jemných partikulárních látek.

Sypné vlastnosti partikulárních systémů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů zásobníků a skladového hospodářství.

Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.

Vzorkování partikulárních systémů.

Plnění pevných lékových forem do obalů, "blistrování", expedice.

Problematika skladování a dávkování kapalin.

Specifika měření a regulace chemicko-farmaceutických procesů.

Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními a chemicko-biologickými aktivními systémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)

Chemické inženýrství I a II,

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: TAJ111 (17.04.2014)

Projektová úloha a závěrečná ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha