PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lékové formy - D111024
Anglický název: Pharmaceutical Dosage Forms
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2013)
Předmět je zaměřen na technologii převodu léčivých látek na léčivý přípravek. Jsou zde představeny jednotlivé lékové formy z hlediska fyzikálně-chemického a zároveň i z hlediska interakce lékové formy s organismem. Mimo jiné je zde diskutována problematika pomocných látek, formulace, kvality a stability léčivého přípravku. Rovněž jsou základně probírány biofarmaceutické a farmakokinetické aspekty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

Studenti budou umět:

  • aplikovat fyzikálně-chemické základy ve formulaci léků
  • zhodnotit možnosti využití jednotlivých lékových forem, jejich limity a způsoby výroby
  • orientovat se v problematice pomocných látek, jejich dělení a využití ve farmaceutické technologii
  • samostatně řešit modelové problémy formulace léčivé látky do lékové formy; problémy stability léčivých přípravků
Literatura -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

(Z) aktuální Český lékopis + doplňky

(Z) Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén 2006. ISBN 80-7262-423-7.

(D) Aulton M.: Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Churchill Livingstone 2002. ISBN 0443055173.

(D) Voigt R., Fahr A.: Pharmazeutische Technologie. Deutscher Apotheker Verlag, 2010. ISBN 9783769250039.

(D) Bauer K.: Lehrbuch der Pharmazeutischen Technologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2006. ISBN 9783804722224.

(D) Mäder K., Weidenauer U.: Innovative Arzneiformen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2009. ISBN 978-3-8047-2455-6.

(D) Leuenberger H.: Martin Physikalische Pharmazie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2002. ISBN 978-3-8047-1722-0.

(D) Allen L V., Popovich N.G., Ansel H.C.: Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Ninth Ed., 2011. Walters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 978-7817-7934-0.

Časopisy:

(D) Advanced Drug Delivery Reviews

(D) Pharmaceutical Research

(D) International Journal of Pharmaceutics

(D) European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

+ další literatura dle konkrétní problematiky studenta

Sylabus -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy

2. Fyzikálně-chemické základy formulace léčiv

3. Preformulace léčiv

4. Biofarmaceutické aspekty

5. Farmaceutické pomocné látky

6. Gastrointestinální léčivé přípravky

  • kapalné LF (roztoky, suspenze, emulze)
  • pevné LF (prášky, granuláty, pelety, tablety, tobolky)

7. Parenterální lékové formy - injekce, infuze, implantáty

8. Topické lékové formy - aplikované do repiračního traktu, oční, nosní, ušní, rektální, vaginální, dermální a transdermální: kapalné (roztoky, suspenze, emulze, aerodisperze), polotuhé (masti, krémy, gely, pasty), tuhé (čípky)

9. Moderní lékové formy (s modifikovanou liberací léčiva, s cílenou distribucí léčiva)

10. Farmaceutické obaly

11. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (10.04.2014)

Prezentace projektu spojená se zkouškou

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha