PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Polymerní materiály v lékařství a farmacii - D112013
Anglický název: Polymer Materials in Medicine and Pharmacy
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
V tomto předmětu se zaměříme na přírodní polymery včetně modifikací a vybrané syntetické polymery a jejich aplikačním možnostem v medicíně a farmacii. Pozornost bude zaměřena i na studium biokompatibility a biodegradace polymerních materiálů a na trendy využití polymerů při řízeném uvolňování a cíleném transportu léčiv v organismu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (10.09.2015)

Studenti budou umět:

navrhnout polymerní materiály vhodné pro specifické aplikace v medicíně a farmacii,

charakterizovat polymerní materiály,

zvolit postupy povrchové modifikace polymeru vzhledem k jeho cílové aplikaci

a posoudit rizika aplikace polymerních materiálů

Literatura -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (22.04.2014)

(Z) Steinbüchel A., Marchessault R.H.: Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Wiley - VCH Verlag 2005

Sylabus -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

Polymerní materiály - syntetické a přírodní, rozdělení polymerů dle aplikací,biokompatibilita polymerů, biodegradace, interakce polymer - tkáň

Vlastnosti polymerních materiálů, příprava (ko)polymerů, metody charakterizace polymerů, vztah struktura - vlastnosti

Aplikace polymerních materiálů v lékařství

Polymerní materiály ve farmacii - obaly, pomocné látky, řízené uvolňování léčiv

Polymerní materiály v rámci témat prací DSP

Trendy v dalším využití polymerních materiálů v lékařství a farmacii

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

Absolvování seminářů a ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha