PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Simulační výpočty rafinérských procesů - D215015
Anglický název: Simulation of Refinery Processes
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (23.01.2012)
Předmět je zaměřen na využití rozšířeného software pro simulaci chemicko-technologických procesů Aspen Hysys při řešení rafinérských a petrochemických provozů. Zahrnuje úvod a seznámení s podstatnými částmi programového balíku, dále řešení specifických operací využívaných ve zpracování ropy. Výuka je vedena laboratorní formou s podstatným podílem samostatné práce studenta.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Studenti budou umět:

Využít možnosti moderních softwarových nástrojů pro modelování a simulaci chemicko-technologických procesů.

Modelovat jednodušší technologickou jednotku, volit vhodné výpočetní metody.

Použít sestavený model pro sledování vlivu procesních parametrů na výtěžky, kvalitu produktů a další proměnné.

Optimalizovat některé parametry procesů.

Literatura -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Babu, B.V., Process Plant Simulation, Oxford University Press, 2004, 978-1-61583-070-1

Sylabus -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.11.2012)

1. Modelování chemicko-technologických operací, dostupný SW, základní principy

2. Aspen Hysys, vlastnosti, uživatelské rozhraní, postup tvorby modelu

3. Výpočty fázových rovnováh a vlastností proudů, volba výpočetního postupu, chyby simulace

4. Tvorba modelu, ladění, parametrické studie

5. Samostatná práce

6. Rektifikace

7. Práce s ropnými frakcemi, charakterizace, pseudosložky

8. Další možnosti simulátoru - spreadsheet, export/import dat

9. Samostatná práce

10. Doprava kapalin

11. Chemické reakce, definice, reaktory

12. Optimalizace

13. Samostatná práce

14. Atmosférická destilace ropy

 
VŠCHT Praha