PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technická jaderná chemie - D218004
Anglický název: Technical Nuclear Chemistry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (30.01.2015)
Předmět seznámí studenty se znalostmi z principů jaderných elektráren, jejich technologie, tj. materiálového zajištění, bezpečnosti, chemických režimů, legislativy. Vybrané části tematiky jsou probrány detailněji včetně příkladů z praxe. Součástí předmětu je exkurze na jaderné zařízení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (03.11.2015)

Studenti budou znát problematiku jaderných zdrojů tak, aby byli schopni komunikovat s odborníky z elektráren i z výzkumu

Budou znát základní věci z legislativy související s jadernou energetikou

Budou obeznámeni s materiálovou problematikou, chemickými režimy a limity životnosti jaderných zařízení

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (23.01.2018)

Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981

Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Zákon 263/2016

Vyhláška SUJB 422/2016

Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Praha, Academia 1975

Sylabus -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (23.01.2018)

1. Historický přehled

2. Vlastnosti a popis atomového jádra

3. Účinný průřez, interakce částic s jádrem, štěpení těžkých jader

4. Jaderné záření, rozbor rozpadů alfa, beta, gama

5. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy

6. Popis jednotlivých typů reaktorů a jejich charakteristiky

7. Chemický režim reaktoru PWR - VVER

8. Účinky ionizujícího záření

9. Detektory a jednotky

10. Radiační chemie

11. Chemie uranu, zpracování uranové rudy, technologie obohacování, výroba paliva

12. Atomový zákon, vyhlášky SÚJB

13. Limity ozáření obyvatel a definice těchto limit, bezpečnost práce s ionizujícím zářením

14. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

 
VŠCHT Praha