PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Progresivní technologie zpracování odpadů - D240004
Anglický název: Progressive Waste Treatment Technologiy
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: P240002, AP240002
Anotace
Poslední úprava: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)
The course provides to students deep knowledge of technological processes applied within the field of waste treatment. The highest attention is devoted here to municipal waste and waste which is generally produced in great volumes, such as for example demolition waste and mining waste. Basic legislative and administrative aspects of waste management are included as well within the course.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)

After successfully passing the course the students will be able to apply, in economically reasonable and technically effective way, the extensive knowledge of waste management and treatment and to combine this knowledge from the information from other technical fields.

Literatura
Poslední úprava: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)

1) Mečislav Kuraš: Odpady a jejich zpracování, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., 2014, ISBN: 978-80-86832-80-7

2) William D. Robinson: The Solid Waste Handbook, John Wiley &Sons, 1986, ISBN: 0-471-87711-5

Periodics: Waste Management

Studijní opory
Poslední úprava: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Sylabus
Poslední úprava: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)

Origin and Types of Waste

Information Systems in Waste Management, Waste Statistics

Waste Processing and Waste Recycling

Waste Utilization

Municipal Waste, Industrial Waste, Agriculutural Waste

Waste Landfills

Physico-Chemical Processing of Waste

Low-Waste Technologies

Cleaner Production

 
VŠCHT Praha