PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Rizika v životním prostředí - D240005
Anglický název: Environmental Risk Assesment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)
Úloha vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnostní inženýrství a systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti. Nehodovost a statistika ztrát. Modely rizikových situací. Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu a hodnocení ekologického rizika. Zákony "O prevenci závažných havárií", "O integrovaném záchranném systému" a další zákony.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Studenti budou umět:

Využít svých nabytých znalostí principů bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů v chemických provozech

Připravit bezpečnostní plány chemického provozu

Aplikovat základní a pokročilé metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu a obdobných provozech

Literatura
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

D:

Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, Prentice-Hall, Inc.,Englewood Cliffs, New Persey 07632, 1990

Christian Kirchsteiger: Risk assessment and management in the context of the Seveso II Directive, Elsevier 1998

Studijní opory
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Sylabus
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Nehodovost a statistiky ztrát

Metodologie hodnocení pracovního rizika, Prevence nehod a havárií

Největší a nejznámější havárie ve světě

Vliv hospodářské činnosti na životní prostředí, Principy bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů

Toxikologie, průmyslová hygiena a obecná strategie bezpečnosti práce

Systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti, zákony CR

Hodnocení ekologického rizika

Modely rizikových situací (Checklist Analysis, PHA, What-if..,..)

Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu (Event Tree a Faul Tree)

Systematické postupy stanovení rizika procesu (HAZOP)

 
VŠCHT Praha