PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé dekontaminační technologie - D240006
Anglický název: Advanced Decontamination Technology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Anotace
Poslední úprava: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)
The course provide to students complex and deep knowledge from the field of the subsurface pollution and remediation. The course consists of three sections: 1) Basic subsurface remediation techniques 2) Progressive remediation techniques 3) Legislative and administratice aspects of the subsurface remediation. After successfully passing the course the students will be able to design and operate the technologicla units applicable within the field of the subsurface remediation.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Studenti budou umět v souladu se sylabem aplikovat rozsáhlý encyklopedický aparát z oblasti sanačních technologií na problematiku kontaminovaných zemin a znečištěné podzemní vody. Dále se budou orientovat v aktuálních administrativních a legislativních mechanismech souvisejících s nápravou ekologických škod.

Literatura
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Z:

V. Matějů a kol.: Kompendium sanačních technologií, Vodní zdoje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

D:

R. Stegmann a kol.: Treatment of Contaminated Soil, Springer 2001, ISBN:3-540-41736-2.

J. Kuo: Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Lewis Publishers 1998, ISBN: 1-56670-238-0.

Studijní opory
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Sylabus
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Správní a právní aspekty sanace starých zátěží

Úvod do problematiky starých ekologických zátěží

Kontaminované zeminy - klasifikace a základní charakteristiky

Fyzikálně-chemické základy sanačních technologií

Chemicko inženýrské základy sanačních technologií

Analýza rizika

Venting, Sanační čerpání, Bioremediace, Přirozená atenuace

In-situ chemická oxidace, In-situ chemická redukce

Termické sanační metody

Membránové procesy

 
VŠCHT Praha