PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Mikroorganismy v biotechnologii - D319019
Anglický název: Microorganisms in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejková Alena prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP319003, P319003
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (19.08.2011)
Předmět je tvořen přednáškami a individuálními semináři zaměřenými na využití konkrétních vlastností mikroorganismů v biotechnologii. Každá vlastnost (biosyntéza, biotransformace, biodegradace, bioakumulace, případně jejich kombinace) je geneticky determinovaná, fyziologicky manipulovatelná a je podmíněna daným buněčným typem (buňka prokaryotní, jednoduchá buňka eukaryotní, geneticky modifikovaný mikrorganismus) a fyziologickým stavem (buňka rostoucí v suspenzi, buňka upoutaná). Díky široké rozmanitosti metabolických drah, jimiž disponují mikroorganismy vyskytující se jak v běžných prostředích, tak v prostředích s extrémními parametry a rovněž zásluhou poměrně snadné manipulovatelnosti (ve smyslu posílení, stability) dané vlastnosti, se nabízejí možnosti vytvářet nové biotechnologické procesy (interdisciplinární technologie), včetně zhodnocení možných rizik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (27.03.2014)

Student bude umět:

Na základě zadaných požadavků navrhnout/inovovat biotechnologický proces.

Posoudit rizika související s využitím daného mikroorganismu.

Uplatnit se ve vedoucí pozici ve vědeckovýzkumné oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (27.03.2014)

Z:Dworkin M.D., The Prokaryotes, 3rd edition,Springer, New York, 2006, 0387254765

Z:Madigan M.T., Brock Biology of Microorganisms, 12th edition, Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, 2009, 01302324601

D:Hanson J.R.,The Chemistry of Fungi , 2008, Royal Society of Chemistry, Cambridge, ISBN:978-0-85404-136-7

Sylabus -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (27.03.2014)

Mikrobní diverzita

Metabolická diversita

Fyziologie mikroorganismů

Mikroorganismy v biotechnologickém procesu

Produkty pro farmaceutický a potravinářský průmysl

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (31.03.2014)

žádné nejsou

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha