PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Současné trendy v biotechnologii - D319021
Anglický název: Trends in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP319005, P319005
Anotace -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)
Předmět je věnován nejnovějším poznatkům, které se uplatňují v biotechnologických procesech pro produkci čistých chemikálií, obnovitelných zdrojů energie, biologicky aktivních látek (farmaceutické preparáty), stejně jako v biotechnologiích v medicíně a ochraně životního prostředí. Velký důraz je kladen na individuální práci s každým studentem, která umožňuje získat hluboké znalosti v oblastech biotechnologií přímo souvisejících s budoucí profesí absolventa.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

Student bude umět:

zvolit správný experimentální přístup umožňující získání nezbytných dat pro realizaci průmyslového bioprocesu

na základě experimentálních dat navrhnout/zdokonalit biotechnologický proces.

zhodnotit přínosy a rizika stávajících, respektive plánovaných biotechnologických procesů

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (14.10.2015)

Z: Moo-Young M., Comprehensive Biotechnology, 2nd edition, 2011, Elsevier, 978-0-08-088504-9

Z: Rehm, H. J. and Reed, G., Biotechnology. a multi-volume comprehensive treatise, 2nd edition, 12 vols., 1994 - 2006, Weinheim VCH, 3-527-28311-0

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

none

Sylabus -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

Vývoj kultivačních medií a biologického činitele pro průmyslovou produkci biologicky aktivních látek (mikrobní, rostlinné a živočišné buňky, jejich části, enzymy).

Jednotkové operace a řízení biotechnologických procesů.

Design biotechnologických zařízení.

Ekonomika biotechnologických procesů.

Případové studie (produkce čistých chemikálií, sekundárních metabolitů, biofarmaceutik, enzymů, polymerů, diagnostických preparátů, ap.).

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

žádné nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

seminární práce

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha