PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmentální biotechnologie - D319023
Anglický název: Environmetal Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP319006, P319006
Anotace -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)
Biotechnologické procesy se stále více podílejí na tvorbě, ochraně a využití životního prostředí. Předmět je zaměřen na nejnovější poznatky související s těmito procesy. Zejména se jedná o uplatnění molekulárně biologických metod při vývoji biologických činitelů technologií a monitorování ekosystémů. Studium bioremediačních procesů zahrnuje interakce kontaminujících sloučenin v daném ekosystému, jejich metabolismus, kinetiku rozkladu a inženýrské řešení procesů a návrh vhodných matematických modelů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

Student bude umět:

zvolit správný experimentální přístup umožňující získání nezbytných dat pro realizaci bioremediačního procesu

na základě experimentálních dat navrhnout/zdokonalit biotechnologický proces pro ozdravení životního prostředí

zhodnotit přínosy a rizika stávajících, respektive plánovaných bioremediačních procesů

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (14.10.2015)

Z: Moo-Young M., Comprehensive Biotechnology, 2nd edition, Vol. 6, 2011, Elsevier, 978-0-08-088504-9

Z: Rehm, H. J. and Reed, G., Biotechnology. a multi-volume comprehensive treatise, 2nd edition, Vols. 11A-11C, 1999, Weinheim VCH, 978-3527283217

D: Vallero D.A., Environmental Biotechnology, 2010, Academic Press,978-0-12-375089-1

Sylabus -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

Současné bioprocesy pro ozdravení životního prostředí

Výhody a rizika biotechnologických procesů v životním prostředí

Bioinženýrské aspekty bioremediačních procesů

Biodeteriorace a její řešení

Případové studie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

nejsou žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (04.04.2014)

seminární práce

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha