PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biochemické metody - D320002
Anglický název: Biochemical Methods
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2006
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Káš Jan prof. Ing. DrSc.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (19.08.2011)
Metody separace, izolace a charakterizace biomakrotomolekul
Sylabus -
Poslední úprava: TAJ320 (12.01.2015)

1. Centrifugační metody (typy používaných odstředivek a jejich použití)

2. Srážecí metody používané k isolaci bílkovin

3. Metody isolace látek podle molekulové hmotnosti (dialysa, ultrafiltrace, chromatografické a elektroforetické metody)

4. Chromatografické techniky (přehled jednotlivých technik, principy separace a popis jejich provedení, příklady použití)

5. Elektromigrační techniky (přehled jednotlivých technik, principy separace a popis jejich provedení, příklady použití)

6. Imunochemické techniky (přehled jednotlivých technik, popis jejich provedení, příklady použití)

7. Metody stanovení koncentrace bílkovin, sacharidů a nukleových kyselin

8. Spektrofotometrické metody (přehled jednotlivých technik, popis jejich provedení, příklady použití)

9. Metody studia prostorového uspořádání biomakromolekul (rentgenostrukturní analysa, nukleární magnetická resonance, cirkulární dichroismus)

10. Hmotnostní spektrometrie (biomakromolekul)

11. Fluorometrie a luminometrie (princip technik a příklady jejich použití)

12. Metody polymerasové řetězové reakce (princip a použití)

13. Metody stanovení katalytické aktivity enzymů (obecné principy a konkrétní příklady

14. Kvalita vody v biochemické laboratoři a kontrola její jakosti

 
VŠCHT Praha