PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Management procesu technology transfer v akademické sféře - D320063
Anglický název: Management of the Technology Transfer in academia
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Popisuje postupy jak vědecký výsledek přenést do komerční praxe
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (12.02.2014)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními principy procesu „technology transfer“ na akademických pracovištích. Studenti se seznámí se zásadami ochrany duševního vlastnictví, principy komerční analýzy projektů a postupu při jejich rozvoji směrem k praxi. Předmět poskytne také zásady možných cest komercionalizace od licenčních smluv po zakládání společností typu – spin-off. Součástí je informace o vybraných zahraničních a domácích pracovištích tohoto typu.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

Students will know :

Basic principles of intellectual property protection

The principles of transferring scientific results from basic research into commercial practice

Models of organization of the tech transfer projects

How to write a business plan

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

http://www.rochester.edu/ventures/about/what-is-technology-transfer/

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

http://www.rochester.edu/ventures/about/what-is-technology-transfer/

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

Combination of lectures, workshops and presentations of individual projects

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

To attend the course

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

1. Relationship between basic research and commercial practice

2. IP protection

3. Organization of the Tech Transfer process

4. Methods of project valuation

5. Structure of a business plan

6. Investors

7. Individual work on a business plan

8. - 14. Presentations of individual projects and their defense

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

PhD student

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

Finished master degree

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

Students will attend lectures and then prepare and defend the given project

 
VŠCHT Praha