PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů - D323006
Anglický název: Gas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Maštovská Kateřina Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (22.08.2011)
Výuka předmětu je zaměřena na popis optimalizace jednotlivých parametrů při vývoji metod v plynové chromatografii při stanovení různých složek potravin a přírodních produktů, tj. nástřikové techniky, separace látek ? výběr vhodné kolony, výběr detektoru. Pozornost bude věnována identifikaci problémů, které mohou v průběhu vývoje analytických metod nastat a možnostem jejich řešení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (07.03.2014)

Studenti budou umět:

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (07.03.2014)

xxx

Sylabus -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (20.11.2015)
  • Vymezení oboru plynové chromatografie, příprava vzorků
  • Kolony pro GC, vliv parametrů a nastavených podmínek na separační účinnost
  • Nástřikové techniky a jejich optimalizace
  • Detektory pro GC jejich volba pro konkrétní analytický úkol a optimalizace provozu
  • Dvourozměrná GC, optimalizace volby a nastavení systému
  • Strategie identifikace a kvantifikace v GC
  • Matriční efekty a možnosti jejich eliminace
  • Příklady praktických aplikací - případové studie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ323 (07.03.2014)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (20.11.2015)

Úspěšné absolvování písemného testu nebo alternativně ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha