PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Izolační a separační metody - D323011
Anglický název: Isolation and Separation Methods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně některých typů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se jejich uživatel běžně setkává. Rámec studovaných metod: izolace v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Studenti budou umět:

1. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod přípravy vzorku

2. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod plynové a kapalinové chromatografie včetně aplikace konvenčních detektorů

3. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod hmotnostní spektrometrie založených na různých principech separace iontů

Literatura -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

1. Odborné časopisy

2. Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, 1998.

3. Snyder,L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997

4. Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995

5. Dean, J.R. : Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998

6. Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995

7. Churáček, J. a kol. : Analytická separace látek, SNTL, Praha, ISBN 80-03-00569-8, 1990

8. J. Pawliszyn: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. . NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997

Studijní opory -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Osnovy přednášek na adrese http://web.vscht.cz/poustkaj

Sylabus -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

1. Obecná charakteristika analytického postupu a zařazení technik

2. Purge & trap, head space, extrakce tekutinou v nadkritickém stavu

3. Extrakce kapalina-kapalina, mikroextrakce rozpouštědlem

4. Extrakce pevná látka - kapalina, různé způsoby realizace (ASE-PLE, MASE)

5. Extrakce tuhou fází

6. Mikroextrakce tuhou fází

7. Adsorpční chromatografie, extrakce disperzní tuhou fází (MSPD, QuEChERS)

8. Gelová permeační chromatografie

9. Plynová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces, nástřikové techniky

10. Plynová chromatografie - kolony, detektory

11. Plynová chromatografie - nástřik velkých objemů, GC x GC

12. Kapalinová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces

13. Kapalinová chromatografie - kolony, detektory

14. Hmotnostní spektrometrie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Úspěšné absolvování písemného testu nebo alternativně ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha