PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů - D323016
Anglický název: Liquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Tomaniová Monika Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (28.02.2014)
Výuka je zaměřena na principy separace pomocí kapalinové chromatografie, na výběr kolony, mobilní fáze a detekci. Pozornost je věnována volbě a optimalizaci chromatografických podmínek, podrobně je probírán vývoj a validace analytických metod. Na konkrétních případech jsou rozebírány jednotlivé problémy, které mohou nastat a způsob jejich řešení. Pozornost je změřena na využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů (sledování biologicky aktivních látek) a reziduální analýze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (03.03.2014)

Studenti budou umět:

  • Základní principy kapalinové chromatografie
  • Optimalizovat podmínky separace a detekce
  • Využít techniku HPLC pro stanovení přirozených a kontaminujících složek potravin

Literatura -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (13.10.2011)

Knihy

Food Analysis by HPLC – Nollet (2000)

Practical HPLC – Meyer (1996)

Practical HPLC Method development – L.R.Snyder, J.J. Kirkland, J. L. Glajch (1997)

LC/MS a practical users guide – M. C. McMaster (2005)

Pitfalls and Errors of HPLC in Pictures - V. R. Meyer (2006)

elektronická kniha:

HPLC and CE: Principles and Practice

Andrea Weston and Phyllis R. Brown (1997)

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780121366407

Časopisy

Journal of Chromatography

Chromatographia

LC-GC International

Journal of Liquid Chromatography

www

LC Troubleshooting: http://www.lcgceurope.com/lcgceurope/article/articleList.jsp?categoryId=535

HPLC guide

http://www.separationsnow.com/coi/cda/home.cda;jsessionid=4EAB9422438DB4C4A206CBBE16FD089A?chId=4

High Performance Liquid Chromatography (HPLC): A Users Guide http://kerouac.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html

http://kerouac.pharm.uky.edu/asrg/hplc/applications.html

Practical HPLC Method Development, 2nd Edition (Hardcover)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/047100703X/entertmusicvi-20/103-0437811-9739029

Links to Various Resources, topics, courses

http://www.forumsci.co.il/HPLC/links.html

HPLC Chromatography Books

http://www.chromtech.net.au/amazon-hplc-books1.cfm

Basic Liquid Chromatography

http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/

HPLC portal

http://www.hplcweb.com/

The HPLC troubleshooter

http://www.dq.fct.unl.pt/QOF/hplcts.html

useful HPLC links

http://www.lcresources.com/resources/reslinks.html

e-learning HPLC

http://www.academysavant.com/elearning/elearnHPLC.htm

Studijní opory -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (28.02.2014)

http://web.vscht.cz/schulzov

Sylabus -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (13.09.2011)

1. Úvod, princip separace, základní vztahy

2. Nové trendy

3. Mobilní fáze

4. Vývoj metody - volba a optimalizace chromatografického separačního postupu

5. Faktory ovlivňující HPLC stanovení

6. Problémy v HPLC a jejich řešení

7. Detekce - konvenční detektory

8. Detekce – hmotnostní detektory

9. Derivatizační techniky, injekční techniky

10. Aplikace HPLC v analýze potravin

11. Aplikace LC/MS v analýze potravin

12. Případové studie, jejich prezentace

13. Případové studie, jejich prezentace

14. Závěrečný test, zkoušení

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (28.02.2014)

Analytická chemie

Analýza potravin

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (03.03.2014)

složení písemné zkoušky

prezentace a obhajoba vlastního projektu

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha