PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři - D323020
Anglický název: Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP323003, P323003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)
Předmět je členěn do dvou částí: 1. Příprava a zadání projektu z oblasti laboratorní práce - specifikace a hodnocení parametrů analytických postupů, ekonomická bilance; 2. Vypracování vlastního projektu zaměřeného na celkovou bilanci praktické realizace konkrétních analytických postupů - studenti mají k dispozici vzorový projekt.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Studenti budou umět:

1. Systematicky zpracovávat a hodnotit parametry analytického postupu

2. Systematicky zpracovávat a hodnotit ekonomické ukazatele analytického postupu

3. Hodnotit realizační a ekonomickou náročnost analytického postupu s ohledem na praktické požadavky

4. Implementovat inovace analytických postupů zaměřené na spolehlivost, rychlost a ekonomickou náročnost

Literatura -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Odborná literatura a firemní materiály včetně ekonomických ukazatelů - individuálně podle tématu zadaného projektu

Studijní opory -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Studenti obdrží vzorový projekt, který odpovídá zaměření jejich vlastního projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (28.02.2014)

1. Obecná strategie vývoje a optimalizace analytických metod

2. Definice materiálů potřebných k optimalizaci analytické metody

3. Variabilita postupů optimalizace analytických metod

4. Optimalizace izolačního fáze analytického postupu - extrakce rozpouštědlem

5. Optimalizace izolačního fáze analytického postupu - bezrozpouštědlové extrakce

6. Optimalizace přečišťovací fáze analytického postupu

7. Optimalizace instrumentální koncovky - plynová chromatografie I

8. Optimalizace instrumentální koncovky - plynová chromatografie II

9. Optimalizace instrumentální koncovky - kapalinová chromatografie I

10. Optimalizace instrumentální koncovky - kapalinová chromatografie II

11. Bilance nákladů a operační náročnosti analytického postupu

12. Zadání projektu

13. Průběžná kontrola práce na projektu

14. Prezentace vypracovaného projektu a diskuse

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Odevzdání vypracovaného projektu a jeho obhajoba.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha