PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Speciální senzorická analýza - D323028
Anglický název: Special sensory analysis
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP323004, P323004
Anotace -
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (31.03.2014)
Speciální senzorická analýza naváže na základy získané v předmětu senzorická analýza, ale více se zaměří na praktické použití, vlastní posuzování a práci panelu, vyhodnocování dat a nové poznatky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (31.03.2014)

Student bude umět:

Samostatně navrhnout senzorické hodnocení

Zvolit danou metodu

Přípravit hodnotící panel

Zpracovat výsledky hodnocení

Vypracovat závěrečnou zprávu o hodnocení

Literatura -
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (31.03.2014)

vlastní presentace a kniha 1. Lawless, H.T. and Heymann, H. 1998. Sensory Evaluation of

Food: Principles and Practices, Chapman & Hall, NY

Sylabus -
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (31.03.2014)

1. Definování problému pro senzorickou analýzu

2. Vnímání senzorických modalit

3. Senzorické hondocení pro kontrolu kvality

4. Rozdílové zkoušky

5. Popisné zkoušky

6. Deskriptory pro popisné zkoušky

7. Určování rozdílového prahu a prahu rozpoznání

8. Výcvik posuzovatelů

9. Popisné zkoušky pro mléčné výrobky

10.Popisné zkoušky pro masné výrobky

10.Popisné zkoušky pro pekařské výrobky

11. Senzorické hodnonceí obalů

12. Konzumentské zkoušky: kvalitativní a kvantitativní metody

13. Vztah mezi instrumentálními a senzorickými daty

14. Statistická analýza dat

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (31.03.2014)

Źádné nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing. (31.03.2014)

Ústní zkouška a praktické hodnocení

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha