PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemie potravin a přírodních produktů - D323030
Anglický název: Chemistry of foods and natural products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Cejpek Karel doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (28.03.2014)
Předmět je zaměřen na chemické složení potravin a přírodních produktů, významné vlastnosti jednotlivých složek potravin a jejich funkci v jednotlivých druzích potravin. Součástí přednášek je výklad chemických a biochemických změn a reakcí, ke kterým v potravinách dochází nebo může za určitých podmínek docházet. Uvedená tematika je podána v širších souvislostech tak, aby posluchač pochopil složitost významných dějů probíhajících v potravinách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (28.03.2014)

Studenti budou umět:

Popsat chemické složení potravinářských surovin a potravin.

Posoudit v souvislostech možné chemické přeměny látek během technologického i kulinárního zpracování potravinářských surovin a potravin.

Posoudit nutriční, senzorickou, hygienickou aj. hodnotu potravinářských surovin a potravin.

Literatura -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (28.03.2014)

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, II, OSSIS Tábor, 2009.

D: Velíšek J.: The Chemistry of Food, Wiley-Blackwell, 2014.

D: Davídek J., Velíšek J., Pokorný J.: Chemical Changes during Food Processing (Developments in Food Science 21), Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990.

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P.: Food Chemistry, 4th revised edition, Springer, Berlin, 2009.

D: Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R. (eds.): Fennema´s Food Chemistry, 4th edition, CRC Press, Boca Raton 2008.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (28.03.2014)

http://web.vscht.cz/dolezala/subpage1.html

http://e-knihovna.vscht.cz/admin/

http://www.sciencedirect.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (28.03.2014)

1. Úvod, historie, voda

2. Bílkoviny, peptidy, aminokyseliny

3. Sacharidy

4. Maillardova reakce a další reakce sacharidů

5. Lipidy

6. Autooxidace a další reakce lipidů

7. Vitaminy

8. Minerální látky a stopové prvky

9. Sloučeniny ovlivňující vůni potravin

10. Sloučeniny ovlivňující chuť potravin

11. Sloučeniny ovlivňující barvu potravin

12. Přirozené toxické látky

13. Potravinářská aditiva

14. Kontaminanty potravin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (28.03.2014)

Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha