PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Balení potravin - D324002
Anglický název: Food Packaging
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Votavová Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP324002, P324002
Anotace -
Poslední úprava: DOBIASJ (01.04.2014)
Výuka předmětu je zaměřena na prohloubení znalostí ve vybraných oblastech balení potravin zejména s ohledem na moderní technologie, jako jsou aktivní systémy balení, balení v modifikované atmosféře, hodnocení bezpečnosti a kvality obalů atd.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: DOBIASJ (01.04.2014)

Podrobná znalost principů moderních systémů balení a jejich využitelnosti při zpracování potravin.

Znalost metod zkoušení kvality obalových prostředků.

Literatura -
Poslední úprava: DOBIASJ (01.04.2014)

Vlastní text přednášek.

Čurda D., Balení potravin, SNTL, Praha 1982

Arvanitoyannis I., Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies, CRC Press, 2012, 978-1-43-980044-7

Robertson G.L., Food Packaging and Shelf Life, CRC Press, 2009,978-1-42-007844-2

Coles R. a kol., Food Packaging Technology, Blackwell, 2003, 978-0849397882

Sylabus -
Poslední úprava: DOBIASJ (01.04.2014)

1. Ekononické a ekologické aspekty balení potravin.

2. Kvalita a metody zkoušení obalových prostředků.

3. Propustnost polymerních obalových materiálů.

4. Principy a možnosti využití aktivních systémů balení při výrobě potravin.

5. Balení potravin v modifikované atmosféře.

6. Bezpečnost obalů potravin.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: DOBIASJ (01.04.2014)

Znalost Principů úchovy potravin a základů Technologie potravin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: DOBIASJ (01.04.2014)

Žádné nejsou.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha