PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Systémy managementu kvality a bezpečnosti v agropotravinářském sektoru - D324010
Anglický název: Food Safety and Quality Management Systems
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP324005, P324005
Anotace -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)
Předmět zahrnuje relevantní disciplíny potřebné pro systémy řízení kvality a bezpečnosti ve výrobě potravin, shrnuje základní požadavky potravinového práva a národní legislativy, požadavky norem GFSI (BRC, IFS), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000. Na struktuře norem GFSI jsou formou problem based learning a case studies vysvětlovány základní prvky a postupy systému řízení kvality a bezpečnosti v potravinářském podniku, jako jsou HACCP, vývoj výrobku, označování, kontrola a zkoušení, vnitřní audit, požadavky na provoz, požadavky provozní a osobní hygieny. Velký prostor je věnován principům analýzy nebezpečí a analýzy rizik v souvislosti s jednotlivými technologickými postupy napříč všemi potravinářskými komoditami. Předmět kromě vlastní výroby zahrnuje i okrajové části, jako jsou požadavky na prvovýrobu a postupy řízení kvality a bezpečnosti v distribuci potravin a ve stravovacích službách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Studenti budou mít pokročilé znalosti ze systémů řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti, které se používají v potravinářském průmyslu.

Studenti budou umět:

Orientovat se v platné národní a evropské legislativě týkající se výroby a distribuci potravin.

Orientovat v systémech řízení jakosti a bezpečnosti potravin používaných u provozovatelů potravinářských podniků.

Zavést a udržovat systémy jakosti v potravinářských provozech.

Provést analýzu nebezpečí a analýzu rizik při výrobě a distribuci potravin.

Zavést systém kritických kontrolních bodů u provozovatelů potravinářských podniků.

Samostatně řešit krizové situace vznikající při výrobě a distribuci potravin.

Zavádět požadavky norem a standardů (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, norem řady ISO 9000) u provozovatelů potravinářských podniků.

Literatura -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

R:Pieternel A. Luning, Willem J. Marcelis, Food Quality Management;: Technological and Managerial Principles and Practice, Enfield Pub & Distribution Company,2009, ISBN: 9086861164.

A:Norma IFS Food - příručka pro úspěšný audit, M.Šuška, ISBN: 978-80--905301-0-2.

Kadlec, Melzoch, Voldřich: Technologie potravin, Co byste měli vědět o výrobě potravin, Key Publishing 2009.

Codex Alimentarius: GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969.

Sylabus -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

1. Legislativa týkající se výroby a distribuce potravin (národní legislativa, legislativa EU).

2. Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti uplatňované při výrobě potravin (HACCP, ISO 9000:2000, ISO 22 000).

3. Privátní normy bezpečnosti potravin (GFSI, IFS, BRC, FSSC22000, GlobalGap).

4. Zavádění, udržování a ověřování systému jakosti a bezpečnosti potravin.

5. Audity systému jakosti a bezpečnosti potravin.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Znalosti technologie potravin a chemie potravin.

Principy úchovy a balení potravin.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Samostatný odborný projekt, zkouškový test, ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha