PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie zpracování ovoce a zeleniny - D324011
Anglický název: Fruit and Vegetable Technology
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)
Předmět je zaměřen na pokročilou výuku technologie zpracování ovoce a zeleniny. V rámci předmětu se prohlubuje znalost studentů z technologických procesů výroby potravin na úrovních dějů chemických a biochemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských při zpracování ovoce a zeleniny. V předmětu jsou vyučovány současné vývojové trendy ve zpracování ovoce a zeleniny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Student si rozšíří znalosti ze zpracování ovoce a zeleniny.

Získá znalosti o moderních trendech a inovacích ve zpracování ovoce a zeleniny.

Literatura -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2009): Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin. Key Publishing Ostrava, 540 stran, ISBN 978-80-7418-051-4

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN1-56676-362-2.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 2, Major processed products, Technomic, 1996, ISBN 1-56676-383-5.

D: Smith D.S., Cash J.N., Nip W.-K., Hui Y.H.(1997): Processing Vegetables: Science and Technology, Technomic, ISBN 1-56676-507-2.

Sylabus -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

1. Technologické operace při zpracování ovoce a zeleniny.

2. Stabilizační postupy používané v technologii zpracování ovoce a zeleniny.

3. Konzervárenské zákroky využívané při zpracování ovoce a zeleniny.

4. Kvalitativní znaky, hodnocení výrobků z ovoce a zeleniny.

5. Trendy v technologii zpracování ovoce a zeleniny (minimálně opracované produkty apod.)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Chemie potravin.

Principy úchovy a balení potravin.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Samostatný odborný projekt, obhajoba projektu, ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha