PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nanotechnologie: základní principy a využití - D402009
Anglický název: Nanotechnology: basic principles and application
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Král Vladimír prof. RNDr. DSc.
Z//Je záměnnost pro: AP402004, P402004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Popis základních principů a využití pro moderní technologie, včetně farmaceutických aplikací
 
VŠCHT Praha