PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Počítačová simulace vlastností molekul - D402015
Anglický název: Computer Simulation of Molecular Properties
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Prednaska a cviceni, viz N402037
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP402001, P402001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Přednáška poskytuje teoretické základy moderních metod výpočetní chemie a jejich použití, např. pro výpočty konformačních rovnováh nebo spektroskopických vlastností molekul (IČ, NMR, atd.). Přednáška je spojená se cvičením, kde si studenti mohou příklady praktických výpočtů vyzkoušet
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (11.12.2012)

Studenti budou schopni pracovat s operačním systémem Linux, provádět kvantově-chemické výpočty s programem gaussian, porozumí molekulově-dynamickým simulacím a teoretickým základům spektroskopických metod.

Literatura
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (04.09.2019)

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul 1997-2018 http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

Z: manual Gaussian: 2016www.gaussian.com

D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, Courier Corporation, 2012, ISBN 0486134598, 9780486134598

D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 2011, IBSN 978-0-19-954142-3

Studijní opory
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

manual www.gaussian.com

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (26.06.2013)

Základy matematiky a fyziky

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha