PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Statistická termodynamika - D403001
Anglický název: Statistical Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Malijevský Anatol prof. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Malijevský Anatol prof. Ing. CSc. (15.09.2015)
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní větví termodynamiky založenou na faktu, že termodynamický systém je tvořen nesmírným množstvím vzájemně interagujících molekul. Po obsahové stránce pokrývá následující okruhy: 1) Axiomy klasické (fenomenologické) termodynamiky 2) Základy statistické termodynamiky (axiomy, statistické soubory, partiční funkce a její vztah k termodynamickým veličinám v kanonickém souboru) 3) Ideální plyn 4) Ideální krystal (Einsteinův model, Debyeův model) 5) Mezimolekulární síly 6) Viriální rozvoj ve statistické termodynamice 7) Vnitřní struktura kapalin a plynů (párová distribuční funkce a její vztah k termodynamickým veličinám) 8) Poruchové teorie tekutin 9) Teorie integrálních rovnic (Ornsteinova, Zernkeho rovnice) 10)Počítačové experimenty (Monte Carlo a molekulová dynamika). Adekvátní pozornost je věnována filosofickým aspektům statistické termodynamiky: Proč nemůže byt termodynamika aplikovanou mechanikou? Axiomy klasické termodynamiky očima termodynamiky statistické (axiom aditivity, pojem teploty (záporné absolutní teploty), stav termodynamické rovnováhy, druhý a třetí termodynamický zákon, termodynamika a běh času.
Literatura
Poslední úprava: Malijevský Anatol prof. Ing. CSc. (15.09.2015)

A. Malijevský: Lekce ze statistické termodynamiky, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009.

P. Atkins, J. De Paula: Fyzikální chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2013.

E. Hála, T. Boublík: Úvod do statistické termodynamiky, Academia, Praha 1969.

 
VŠCHT Praha