PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Transportní jevy a membránové separační procesy - D403007
Anglický název: Transport Phenomena and Membrane Separation Processes
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Friess Karel prof. Ing. Ph.D.
Izák Pavel Ing. Ph.D., DSc.
Je záměnnost pro: AP403007, P403007
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
"Doktorandi budou seznámeni se základy lineární nevratné termodynamiky. Odvozené Saxenovy vztahy budou aplikovány na elektrokinetické jevy. Na základě bilančních rovnic bude odvozena obecná rovnice kontinuity i rovnice kontinuity složky, které budou aplikovány na difúzní děje. Obsahem přednášek budou také transportní děje v roztocích elektrolytů, membránové rovnováhy a difúze ve vícesložkových systémech, včetně metod stanovení difúzních koeficientů. Závěrečné přednášky budou věnovány membránovým separačním procesům, tzn. mikrofiltraci, ultrafiltraci, reverzní osmóze,dialýze, elektrodialýze, dělení směsí plynů a par a pervaporaci. "
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

1. Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007

2. Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997.

3. Henley E.J., Seader J.D., Separation Process Principles, John Wiley, 2011.

 
VŠCHT Praha