PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření - D403008
Anglický název: Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Morávek Pavel Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP403008, P403008
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Předmět je průvodcem v oblasti měření teploty, tlaku, objemu (hustoty) a tepla, tzn. veličin, na jejichž základě lze vyhodnocovat termodynamické vlastnosti systémů.
Literatura
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Z: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření, učební text (e-skriptum, http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf), Ivan Cibulka, Lubomír Hnědkovský, Vladimír Hynek, Ústav fyzikální chemie, VŠCHT v Praze 2006.

D: Odborné články a publikace citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

 
VŠCHT Praha