PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do moderní teorie fázových přechodů - D403025
Anglický název: Introduction to the Theory of Phase Transitions
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Malijevský Alexandr prof. Mgr. Ph.D., DSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
V tomto kurzu se seznámíme s hlavními principy fázových přechodů na základě jednoduchých modelů. Přednáška zahrnuje krátké shrnutí toho nejdůležitějšího z termodynamiky (její základy se předpokládají) a statistické mechaniky (i pro ty, kteří o ni dosud neslyšeli). Vývoj přednášky směřuje od obecných zákonitostí k populárním aplikacím (nanotechnologie, 'microfluidics'...).
 
VŠCHT Praha