PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikovaná mechanika tekutin - D409021
Anglický název: Applied fluid mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Anotace
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. N409065 Hydromechanické procesy) a přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem, tok stlačitelných tekutin a řešení potrubních sítí. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou řešeny příklady z proudění tekutin v reálných systémech. Součástí hodnocení předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v počítačové dynamice tekutin
  • rozumět modelování turbulence
  • numericky řešit úlohy spojené s prouděním tekutin
Literatura
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)

Janalík, J., Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008.

Kozubková, M., Modelování proudění tekutin, FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008.

Bojko, M., Návody do cvičení "Modelování proudění" - FLUENT, VŠB-TU Ostrava, 2008.

Maric, T, Hopken, J., Moonet, K., The OpenFOAM Technology Primer, Sourceflux UG, 2014.

Studijní opory
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (25.04.2016)

nejsou

Sylabus
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)

1. Úvod do CFD.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin.

3. Modelování turbulentního proudění.

4. Principy metody konečných objemů.

5. Geometrie a tvorba výpočetní sítě.

6. Řešič ANSYS Fluent.

7. Řešič OpenFOAM.

8. Vícefázové proudění.

9. Samostatný projekt.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (25.04.2016)

nejsou

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha