PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Teorie grafů a její aplikace - D413012
Anglický název: Graph Theory and Applications
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: P413001
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP413001, P413001
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Probírají se základní pojmy teorie grafů s důrazem na algoritmické řešení úloh a jejich aplikace pro řešení inženýrských problémů.
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Thulasiraman K., Swamy M.N.S.,: Graphs: Theory and algorithms, John Wiley & Sons, Inc., 1992

 
VŠCHT Praha