PředmětyPředměty(verze: 808)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Navrhování řídicích systémů - D445002
Anglický název: Design of Control Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Předmět zahrnuje obecné otázky týmového inženýrského návrhu, metodiku řízení projektů a seznamuje se základními okruhy činností při návrhu řídicích systémů během jejich životního cyklu. Důraz je přitom kladen na získání praktických dovedností v samostatných úlohách.
Literatura
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (30.04.2014)

[1] Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York,2012, ISBN: 978193600-7455

[2] www.pantek.cz.

[3] www.wonderware.com.

[4] Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press Praha, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (30.04.2014)

1. Metody plánování projektů podle metodiky PMI

2. Metody sledování a řízení projektů podle metodiky PMI

3. Životní cyklus projektu řídicího systému

4. Studie proveditelnosti a systémová specifikace

5. Konceptuální a podrobný návrh

6. Realizace řídicího systému

7. Zavedení do užívání a provoz systému

8. Spolehlivost a bezpečnost řídicích systémů

 
VŠCHT Praha