PředmětyPředměty(verze: 876)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Počítačové řidící systémy - D445013
Anglický název: Computer Control Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha