PředmětyPředměty(verze: 808)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Zpracování obrazů - D445015
Anglický název: Image Processing
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (03.09.2015)

Cílem předmětu je podat v přehledné formě současné možnosti zpracování obrazů na úrovni vhodné pro studenta doktorského studijního programu. Předmět je zaměřen na objasnění základních principů metod zpracování obrazů s ohledem na aplikace v chemii, materiálovém inženýrství, biochemii a biomedicíně. Zahrnuje základní partie z oblasti zpracování barev, segmentaci obrazu, potlačování rušivých jevů, kompresní algoritmy, klasifikační metody. Další část je pak věnována použití funkcionálních transformací v obrazové analýze. Teoretické partie jsou doplněny ukázkami a příklady s reálným využitím. Součástí předmětu je řešení vybrané části reálné úlohy, která má souvislost s tématem práce doktoranda.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (16.09.2015)

Student bude umět:

  • orientovat se možnostech zpracování obrazů
  • reálně posoudit možnosti zpracování konkrétního obrazu
  • aplikovat vybrané matematické metody a postupy obrazové analýzy
Literatura
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (16.09.2015)

Z - Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008

D - I.T. Jolliffe: Principal Component Analysis, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 2002

D - http://basic-eng.blogspot.com/2005/12/object-detection-using-hough-transform.html

Sylabus
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (03.09.2015)

1. Vybrané metody matematického základu zpracování obrazů

2. Cíle a možnosti analýzy obrazů

3. Související témata při hodnocení obrazové informace

4. 3D imaging

5. Rušivé vlivy při obrazové analýze a možnosti jejich potlačení

6. Typické aplikační úlohy a jejich řešení (1)

7. Typické aplikační úlohy a jejich řešení (2)

8. Příklad zpracování reálné sady obrazů - analýza možností, obecný návrh algoritmu

9. Hlubší studium vybrané matematické metody

10. Samostatný projekt z oblasti zpracování obrazů (1)

11. Samostatný projekt z oblasti zpracování obrazů (2)

12. Samostatný projekt z oblasti zpracování obrazů (3)

13. Samostatný projekt z oblasti zpracování obrazů (4)

14. Samostatný projekt z oblasti zpracování obrazů (5)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (03.09.2015)

Předmět je hodnocen na základě zpracování a obhajoby samostatného individuálního projektu

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha