PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
English for PhD Students I - D834001
Anglický název: English for PhD Students I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Novotná Jana PhDr.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

This course is designed for students at good intermediate/upper intermediate level. It is focused mainly on the key vocabulary used in the academic world but also includes general English reading, listening and speaking tasks.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2016)

Studenti budou umět:

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2016)

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O´Dell, Cambridge University Press 2008

Recycling Advanced English, Clare West, Georgian Press 2005

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2016)

I. Academic vocabulary

Working with academic vocabulary (key nouns, verbs, adjectives and adverbs, phrasal verbs in academic English, words with several meanings)

Word combinations (typical nouns, verbs and adjectives and the words they combine with, fixed expressions)

Talking about sources, facts, evidence, data, statistics , graphs and diagrams.

II. General English

Grammar review (tenses; expressing ability, possibility and obligation; modifying comparison, gerund and infinitive)

Ad hoc speaking, reading and listening activities

 
VŠCHT Praha