PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Water Treatment - E217002
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (10.01.2008)
Course Water Treatment is focused on production of drinking and process water from raw natural water (surface and ground water). Basic principles, procedures and technological devices of the treatment are outlined.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (10.01.2008)

P.N. Cheremisinoff: Handbook of Water and Watewater Treatment Technology, Marcel Dekker Inc., New York 1995.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (10.01.2008)

Lectures

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ217 (09.01.2008)

1. Standards for drinking water quality + EU legislation on drinking water

2. Underground raw water characteristics

3. Underground water treatment, aggressive carbon dioxide, water stabilization, removal of iron and manganese

4. Surface raw water characteristics

5. Surface water treatment, coagulation

6. Mixing of suspensions, mixing devices

7. Clarifiers, filtration of suspensions

8. Separation of suspensions by sedimentation

9. Thickening of suspensions and sludge

10. Special methods of drinking water treatment membrane processes

11. Membrane processes in drinking water treatment

12. Ion exchange in drinking water treatment

13. Field trip

14. Test

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (10.01.2008)

Basic knowledge of inorganic and organic chemistry.

 
VŠCHT Praha