PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Protikorozní ochrana - M106004
Anglický název: Corrosion Protection Mechanisms
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N106009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Během studia kursu budou studenti seznámeni se základními postupy protikorozní ochrany jako je a) volba konstrukčního materiálu, b) elektrochemická ochrana, c) úprava korozního prostředí, d) zpracování povrchu. Cílem kursu je podání informací o principech základních a podpůrných postupů ochrany kovů vůči degradačním dějům vyvolaných prostředím.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využít volby materiálu, elektrochemických ochran, úpravy prostředí a povrchu ke zvýšení životnosti zařízení a výrobků,
  • aplikovat postupy protikorozní ochrany pro materiály vystavené konkrétním provozním podmínkám.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Literatura -

Z: Bartoníček R.: Navrhování protikorozní ochrany, SNTL Praha 1980.

Z: Kolektiv: Volba materiálu a protikorozní ochrana, SNTL Praha 1980.

Z: Shreir, L.L., Jarman, R.A., Burstein, G.T. Corrosion, 3rdEdition, Butterworth Heinemann, 1994, ISBN 0750610778

Z: Ghali,E., Sastri,V.S., Elboujdaini,M: Corrosion Prevention and Protection: Practical Solutions John Wiley & Sons, 2007, ISBN 0470024038

Z: Jones, D.A. Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall: NJ, 1996, ISBN 0133599930

D: Bartoníček R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana, Academia Praha 1966.

D: Černý M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů, SNTL Praha 1984.

D: Corrosion, ASM Handbook, Vol. 13, ASM International: Materials Park, OH, 1992, ISBN 0871707055

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní opory -

Shreir's Corrosion

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444527875

Korozni inzenyrstvi verze 1.02 Doména ÚKMKI.

LIBRARY OF ICT : Bogaerts, F.W. (ed). Active Library on Corrosion, CD ROM ver. 2.0, Elsevier, 2000.

Franz F., Novák P., Štefec R.: Přednášky z korozního inženýrství, interní skripta ú.106 VŠCHT Praha 1988.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Sylabus -

1. Poškození kovů, zátěžové děje, stresory.

2. Druhy protikorozní ochrany, obecný přístup volby konstrukčních materiálů.

3. Použití uhlíkových ocelí. Lité materiály.

4. Použití korozivzdorných ocelí a slitin. Žárovzdorné materiály.

5. Volba neželezných kovů a slitin, volba nekovového materiálu.

6. Způsoby a technologie povrchové ochrany, úpravy povrchu.

7. Kovové povlaky. Konverzní povlaky, povrchová modifikace, keramické povlaky.

8. Organické povlaky, dočasná ochrana.

9. Katodická ochrana.

10. Anodická ochrana.

11. Úprava prostředí (fyzikální parametry, destimulace, inhibice).

12. Konstrukční úpravy k omezení koroze.

13. Korozní zkoušky.

14. Monitorování koroze, analýza poškození.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Korozní inženýrství

Koroze materiálů

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vykonání ústní zkoušky v níž budou prokázány schopnosti aplikace PKO (volba materiálu, elektrochemické ochrany, úpravy prostředí a povrchu) ke zvýšení životnosti zařízení a výrobků.

Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha