PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Metalurgie železa a neželezných kovů - M106007
Anglický název: Metallurgy of Iron and Non-ferrous Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106014
Anotace -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (26.01.2022)
První část předmětu se věnuje základním procesům výroby surového Fe ve vysoké peci, alternativním procesům přímé redukce železných rud a výrobě oceli. Druhá část předmětu je zaměřena na postupy a technologie výrob jak běžných, tak vzácnějších neželezných kovů. Okrajově se dotýká i zpracování některých druhů kovonosných odpadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti budou umět: Orientovat se v technologiich výroby surového železa a oceli, přímé redukce železa z rud a technologiích výroby a rafinace základních a vybraných dalších neželezných kovů.

Literatura -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (26.01.2022)

Z: Brož L. a kol.: Hutnictví železa, SNTL/Alfa Praha 1988

Z: Jandová J., Hong V.N., Dvořák P.: Metody výroby neželezných kovů a zpracování odpadů, VŠCHT Praha 2018, ISBN: 978-80-7592-026-3

Z: Gupta C.K.: Chemical Metallurgy: Principles and Practise, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Weinheim, ISBN: 3527303766

D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, ISBN: 0408053690

Studijní opory -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Prezentace vyučujícího.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Sylabus -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (26.01.2022)

1. Úvod. Suroviny pro výrobu Fe a jejich úprava.

2. Konstrukce vysoké pece. Vysokopecní proces.

3. Intenzifikace vysokopecního procesu. Alternativní procesy tavné redukce.

4. Procesy přímé redukce Fe z rud. Teorie ocelářských pochodů.

5. Kyslíkový konvertor, elektrická oblouková pec.

6. Mimopecní rafinace oceli.

7. Odlévání oceli, zpracování hutních polotovarů.

8. Úvod do výroby neželezných kovů. Výroba Pb.

9. Výroba Zn, Cu.

10. Výroba Ni, Sn.

11. Výroba Al, Mg.

12. Výroba ušlechtilých kovů. Výroba vybraných minoritních kovů.

13. Výroba vysokotavitelných kovů, U, polovodičových prvků.

14. Výroba feroslitin. Kovonosné odpady.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Kovové materiály

Chemická metalurgie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha