PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu - M107007
Anglický název: Processes and Equipment in the Glass Industry
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N107012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (16.02.2018)
Předmět je zaměřen na charakterizaci tavicího a tvarovacího procesu skel a na popis tavicích zařízení včetně celoelekrických. Předmětu si klade za cíl pochopení procesů sklářského průmyslu se zaměřením na inženýrský přístup.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

Studenti budou umět:

analyzovat základní procesy probíhající při tavení a tvarování skel

charakterizovat základní typy sklářských tavicích pecích

navrhovat potřebná zlepšení vedoucí k optimálnímu provozu zařízení sklářské technologie

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Z: Staněk J.: Elektrické tavení skla, SNTL Praha 1976

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa 1981

Z: Trier W.: Glass furnaces - design, construction and operation, SGT Sheffield 1984, ISBN 0900682205

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

1. Charakterizace tavicího procesu skel

2. Dílčí procesy tavení skel

3. Zdroje energie pro tavicí proces

4. Celoelektrické pece

5. Palivové pece

6. Speciální způsoby tavení

7. Využití prostoru a proudění skloviny

8. Energetická bilance tavicích pecí

9. Matematické a fyzikální modely tavicích pecí

10. Žáromateriály ve sklářství

11. Způsoby a zařízení tvarování skla

12. Postupy tvarování skel

13. Chlazení skla

14. Sklářské chladicí, pomocné a rafinační pece

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

Úspěšné absolvování zápočtového testu a složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha